Moshiko
"בזכות עמותת הוד אני חי היום!"
מושיקו שרון, בן 10, מושב הודיה

עמותת הוד היא העמותה היהודית היחידה בעולם לתרומת איברים. אנו מצילים חיים באמצעות עידוד יהודים לתרום איברים לאוכלוסייה הכללית (לרבות לא-יהודים). אנחנו עושים זאת בדרך של הקניית ידע בנוגע לתמיכה ההלכתית בתרומת איברים, ומספקים להם כרטיס תורם/ כרטיס אדי . עד כה הצלנו את חייהם של יותר ממאה אנשים!
Hundreds of Rabbis Carry Donor Organ Cards